Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm truyền thống Trường

Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN do Công đoàn trường tổ chức

Thời gian: Ngày 20/10/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 7 nhà T5, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm truyền thống Trường
Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm truyền thống Trường

Nhà tài trợ

>