Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa chất

Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa chất, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Ngụy Như Kon Tum

                   Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa chất
Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Địa chất

Nhà tài trợ

>