Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

12/11/2016: Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh,, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Nhà tài trợ

>