Tin tức

“Một thời để nhớ”: Hội thảo kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
“Một thời để nhớ”: Hội thảo kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, sáng ngày 06/10/2016, công đoàn Trường phối ...

Một số hình ảnh lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm Trường
Một số hình ảnh lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm Trường

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN; Ban biên tập trân ...

Video:
Video: "Sáng mãi ngọn lửa khoa học"

Ngày 15/10/2006, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội kỉ niệm 50 năm truyền thống của nhà trường, ban biên tập trân trọng giới ...

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 55 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 55 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN; Ban biên tập trân ...

Bí thư Đảng ủy Trường qua các thời kì
Bí thư Đảng ủy Trường qua các thời kì

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ...

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kì
Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kì

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ...

Kỷ yếu:
Kỷ yếu:
Ban Giám hiệu gặp mặt cựu sinh viên đang làm việc tại Công ty cổ phần vật tư khoa học Biomedic
Ban Giám hiệu gặp mặt cựu sinh viên đang làm việc tại Công ty cổ phần vật tư khoa học Biomedic

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ...

Kỷ yếu:
Kỷ yếu: "55 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Phần 4)": Mười năm đổi mới và phát triển 1985 - 1995

Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra “Đường lối đổi mới” nhằm đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng của nền kinh ...

Nhà tài trợ

>